Uchwały


UCHWAŁA Nr 1/2014 Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów PG w Kalinowej za
I semestr roku szkolnego 2013/14 / z dnia 16.01.2014r./
UCHWAŁA Nr 2/2014 Uchwalenie Statutu PG w Kalinowej / z dnia 20.06.2014r./
UCHWAŁA Nr 3/2014 Wyniki klasyfikacji rocznej uczniów PG w Kalinowej za rok
szkolny 2013/14 / z dnia 20.06.2014r./
UCHWAŁA Nr 4/2014 Wyniki egzaminów poprawkowych za rok szkolny 2013/4
/ z dnia 29.08.2014r./
UCHWAŁA Nr 5/2014 W sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć
edukacyjnych i harmonogram dyżurów nauczycieli
/ z dnia 29.08.2014r./
UCHWAŁA Nr 6/2014 W sprawie zaopiniowania przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych / z dnia 29.08.2014r./
UCHWAŁA Nr 7/2014 W sprawie ustalenia organizacji doskonalenia
zawodowego / z dnia 12.09.2014r./
UCHWAŁA Nr 8/2014 W sprawie ustalenia zaopiniowania dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku
szkolnym 2014/15 / z dnia 12.09.2014r./
UCHWAŁA Nr 9/2014 W sprawie zatwierdzenia do realizacji modyfikacji koncepcji
pracy szkoły oraz planu pracy szkoły na rok szkolny
2014/15 / z dnia 24.09.2014r./
UCHWAŁA Nr 10/2014 W sprawie zaopiniowania aneksu do arkusza
organizacyjnego / z dnia 24.09.2014r/
UCHWAŁA NR 11/2014 W sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego
/z dnia 24.09.2014r./

UCHWAŁA NR 12/2014 w sprawie skreślenia z listy uczniów / z dnia 14.10.2014r./
UCHWALA NR 1/2015 Wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów PG w Kalinowej   

                                      za I semestr roku szkolnego 2014/15 / z dnia 29.01.2015r./

UCHAWAŁA Nr 3/2015 w sprawie egzaminu poprawkowego z dnia 31.08.2015r.

UCHAWAŁA Nr 4/2015 w sprawie zaopiniowania tygodniowego rozkładu zajęć na 

                                       rok szkolny 2015/16 / z dnia 31.08.2015r./

UCHWAŁA Nr5/2015 w sprawie zaopiniowania przydziału n-l stałych prac i zajęć    

                                      na  rok szkolny 2015/16  / z dnia 31.08.2015r./

UCHWAŁA Nr 6/2015 w sprawie ustalenia i organizacji oskonalenia 

                                               zawodowego / z dnia 14 .09.2015r./

UCHWAŁA Nr 7/2015  w sprawie zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2015/16/ z dnia 14 września 2015r/

UCHWAŁA Nr 8/2015 w sprawie zatwierdzenia do realizacji  modyfikacji koncepcji pracy 

                                szkoły na rok szkolny 2015/16 / z dnia 22 września 2015r./ 

UCHWAŁA Nr 9 /2015 w sprawie zaopiniowania planu finansowego szkoły na rok 2016r. 

                                   /z dnia 22 września 2015r./

UCHWAŁA 1/2016  KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA UCZNIÓW  PG W KALINOWEJ

UCHWAŁA 2/2016  ZAOPINIOWANIE PROJEKTU ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO PG W KALINOWEJ

UCHWAŁA 3/2016 KLASYFIKACJA ROCZNA UCZNIÓW PG W KALINOWEJ ZA ROK SZKOLNY 15/16

UCHWAŁA 4/2016 EGZAMINY POPRAWKOWE

UCHWAŁA 5/2016 ZAOPINIOWANIE PRZYDZIAŁU NAUCZYCIELOM PRAC NA ROK SZKOLNY 16/17

UCHWAŁA 6/2016  ZAOPINIOWANIE TYGODNIOWEGO ROZKŁADU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I HARMONOGRAMU DYZURÓW NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2016/17

UCHWAŁA 7/2016 PRZYJĘCIE  ANEKSU DO STATUTU PG W KALINOWEJ

UCHWAŁA 8/2016  USTALENIE ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

UCHWAŁA 9/2016 USTALENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

UCHWAŁA 1/2017  KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW PG W KALINOWEJ /z dnia16.01.17r.

UCHWAŁA 2/2017 OPINIA PRACY DYREKTORA SZKOŁY /z dnia 09.02.17r.

UCHWAŁA 3/2017 OPINIA PROJEKTU ARKUSZA ORGANIZACJI NA ROK SZKOLNY 2017/18 /z dnia 05.04.17r.

UCHWAŁA 4/2017 KLASYFIKACJIA ROCZNA UCZNIÓW PG W KALINOWEJ ZA ROK SZKOLNY 2016/17 /z dnia 16.06.17r.

UCHWAŁA 5/2017 EGZAMIN POPRAWKOWY W ROKU SZKOLNYM 2016/17 / z dnia 30.08.17r.

UCHWAŁA 6/2017 ZAOPINIOWANIE ROZKŁADU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18 /z dnia 30.08.17r.

UCHWAŁA 7/2017 ZAOPINIOWANIE PRZYDZIAŁU STAŁYCH PRAC W ROKU SZKOLNYM 2017/18 / z dnia 30.08.17r.

UCHWAŁA 8/2017 USTALENIE ORGANIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/18 / z dnia 14.09.17r.

UCHWAŁA 9/2017 ZAOPINIOWANIE DODATKOWO DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/18  / z dnia 25.09.17r.

UCHWAŁA 10/2017 ZAOPINIOWANIE PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018 / z dnia 25.09.17r.

UCHWAŁA 11/2017 ZATWIERDZENIE KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/18 / z dnia 25.09.17r.

 

Informacja wytworzona przez:
Wioletta Nowacka
email: gimnazjum.kalinowa@wp.pl tel.:438293103 fax: 438293103
, w dniu:  02‑07‑2014 12:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Nowacka
email: gimnazjum.kalinowa@wp.pl tel.:438293103 fax: 438293103
, w dniu:  02‑07‑2014 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2017 12:53:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie