Zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 1/2014 POWOŁANIE ZASTĘPCY NA CZAS NIEOBECNOŚCI
DYREKTORA SZKOŁY / z dnia 7.03.2014r./


ZARZĄDZENIE NR 2/2014

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ / z dnia
28.03.2014r./
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2014 W SPRAWIE DNI WOLNYCH DLA PRACOWNIKÓW
PG W KALINOWEJ ( z dnia 28.03.2014r.)
 

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 DOPUSZCZENIE SZKOLNEGO ZESTAWU
PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2014/15
/ z dnia 20.06.2014r./

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁÓW
ZADANIOWYCH /z dnia 29.08.2014r./

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁÓW
ZADANIOWYCH / z dnia12.09.2014r./
ZARZĄDZENIE NR 6/2014 W SPRAWIE PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA
ROBOCZEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W
PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KALINOWEJ / z dnia
12.09.2014r./

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWYCH DNI
WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -
WYCHOWAWCZYCH / z dnia 24.09.2014R.                                                                                                      ZARZĄDZENIE NR 8/2014 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI
INWENTARYZACYJNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
W KALINOWEJ / z dnia 24.09.2014R./

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /z dnia 24.09.2014r./
ZARZĄDZENIE NR 10/2014 W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU
SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/15 IPET DLA UCZNIA KL.I
/ z dnia 31.10.2014r./

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU NA ROK SZKOLNY  14/15 IPET DLA UCZNIA KL. IB  / z 30.04.2015r./

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 W SPRAWIE KLASYFIKACJI ROCZNEJ  ZA ROK  SZKOLNY 2014/15 / z dnia 22.06.2015r./

ZARZĄDZENIE NR 3/2015 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SZZPN NA ROK SZKOLNY 2015/16 / z dnia 22.06.2015r./

ZARZĄDZENIE  3a/2015 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/16 / z dnia 22.06.2015r./

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD PRACY W ZWIĄZKU Z DNIAMI ŚWTECZNYMI PRZYPADAJĄCYMI W SOBOTĘ / z dnia 13.08.2015r./

ZARZĄDZENIE NR 5/2015 W SPRAWIE  KORZYSTANIA  Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH / z dnia 31.08.2015r./

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 W SPRAWIE WŁĄCZENIA PROGRAMU DO SZZPN NA ROK 2015/16/ z dnia 31.08.2015r./

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ  W PUBLICZNYM GIMNAZJUM  W KALINOWEJ / Z DNIA 22 WRZESNIA 2015R./

ZARZADZENIE NR 8/2015 W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA / Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2015R./

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH / Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2015R./

ZARZĄDZENIE 1/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA SZZE W PG W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 2/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W PG W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 3/2016 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA W PG W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 4/2016 W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘPCY NA CZAS NIEOBECNOŚCI DYREKTORA PG  W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 1/2017 W SPARWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W PG W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 2/2017 W SPRAWIE PRZYJECIA ZASAD OCENIANIA PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ NAUCZYCILI W PG W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 3/2017 W SPARWIE POWOŁANIA SZE W PG KALINOWEJ

ZARZADZENIE 4/2017 W SPRAWIE WPROWADZENIA W ŻYCIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 5/2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZARZĄDZENIE 6/2017 W SPRAWIE USTALENIA TERMINU DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD PRACY W 2017R.

ZARZĄDZENIE 7/2017 W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI  ZATRUDNIONYCH W PG W KALINOWEJ

ZARZĄDZENIE 8/2017 W SPRAWIE USTALENIA TERMINU DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD PRACY W 2018

ZARZĄDZENIE 1/2018 W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI 30 000 EURO STOSOWANYM W PG W KALINOWEJ

Informacja wytworzona przez:
Wioletta Nowacka
email: gimnazjum.kalinowa@wp.pl tel.:438293103 fax: 438293103
, w dniu:  02‑07‑2014 13:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wioletta Nowacka
email: gimnazjum.kalinowa@wp.pl tel.:438293103 fax: 438293103
, w dniu:  02‑07‑2014 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2018 13:09:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie